QUEN SON

 Este blogue é unha experiencia educativa na que  o alumnado utiliza os recursos da linguaxe cinematográfica, posibilitando así que se abran novas vías de experimentación na procura de novas formas de expresión e creación a través das novas tecnoloxías, que nos permitan aumentar o espírito crítico e a concienciación social. Traballamos  a alfabetización audiovisual como un dos factores crave na formación de futuros espectadores , abordando sempre  os temas que máis nos preocupan.
Este proxecto naceu non só co obxectivo de producir curtas e animacións, senón co de desenvolver as capacidades persoais e profesionais do alumnado, desde o  departamento de educación plástica do IES as Barxas  deseñamos e desenvolvemos distintas propostas didácticas e actividades puntuais dirixidas a crear produtos audiovisuais  que varían en cada curso escolar, dependendo dos intereses do noso alumnado.
Todo iso, colaborando como sempre con outros departamentos, desde unha didáctica interdisciplinar, transversal e fomentando a educación en valores. 
 Aprendemos facendo, con todos e de todos , emocionando e comunicando.
  Educar é un  compromiso coa vida.

Profesora responsable : Luz Beloso  

Educación Plástica no IES as Barxas -Moaña-Galicia
luzbelos@yahoo.es

Este blog es una experiencia educativa en la que  el alumnado utiliza los recursos del lenguaje cinematográfico, posibilitando así que se abran nuevas vías de experimentación en la búsqueda de nuevas formas de expresión y creación a través de las nuevas tecnologías, que nos permitan aumentar el espíritu crítico y la concienciación social. Trabajamos  la alfabetización audiovisual como uno de los factores clave en la formación de futuros espectadores , abordando siempre  los temas que más nos preocupan.

Este proyecto nació no sólo con el objetivo de producir cortometrajess y animaciones, sino con el de desarrollar las capacidades personales y profesionales del alumnado, desde  el departamento de educación plástica del IES as Barxas  diseñamos y desarrollamos distintas propuestas didácticas y actividades puntuales dirigidas a crear productos audiovisuales  que varían en cada curso escolar, dependiendo de los intereses de nuestro alumnado.
Todo eso, colaborando como siempre con otros departamentos, desde una didáctica interdisciplinar, transversal y fomentando la educación en valores. 
 Aprendemos haciendo, con todos y de todos , emocionando y comunicando.
  Educar es un  compromiso con la vida.



ILUSTRACIÓN DE   para edAULABLOG

Profesora responsable : Luz Beloso  
Educación Plástica en el IES as Barxas -Moaña-Galicia
luzbelos@yahoo.es

  PRESENTACIÓNS PROXECTOS
  COMUNICAR, TRANSFORMAR , UNIR: https://prezi.com/vbvxf1ufbsq9/crear-para-comunicar-transformar-e-unir/



          FALAN DE NÓS






                                                                                

                                          

      


  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...