domingo, 3 de febreiro de 2013

CREACIÓN DUN VIDEO-POEMA NA HORA DE LER


O IES as Barxas ten dentro das súas prácticas educativas coordinadas polo equipo da biblioteca e incluídas no seu Proxecto Lector de Centro a "hora de ler",  trátase dun tempo mínimo, dedicado á lectura, unha hora á semana nas nosas aulas dedicámolo a ler.
En educación plástica realizamos este "video-poema" na nosa “hora de ler”, recitamos o poema de celso Emilio, e o resultado é unha mestura de música , voces e animaciones sobre un muro, coma se fose un mural " street -art" .

A Vídeo creación poética na que as imaxes, a música e a voz desprenden sensacións e emocións é un proxecto comezado no aula de plástica o ano pasado dunha forma experimental , onde mesturamos a linguaxe audiovisual, a edición e a creación de videos ou animacións co acto da ler.
O feito de gravar a lectura , sérvenos para prestar máis atención ao que se le, e que sexa o mesmo poema para todo o grupo  dálle máis forza, transmitindo así unha maior carga emocional ao poema leído.

VER + DOS NOSOS "VIDEO -POEMAS":

  1. http://educortos.blogspot.com.es/2011/11/poetizarte.html
  2. http://lecturadelaimagendiariodeaprendizaje.blogspot.com.es/2012/05/relato-digital-en-bookmarklet.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...